common-name-svg

Common Name

Camellia

Scientific Name

*Camellia Oleifera Seed Oil